Paslaugų kainos

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-272

JURBARKO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS


pasulaugukainos20161
pasulaugukainos20162

Pastabos:
1. Teikiamų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu.
2. Nuomojant Didžiąją salę, nuomos kaina už grimo kambarį neskaičiuojama.
3. Laikas, skirtas renginio pasiruošimui, repeticijoms prieš renginį, renginiui ir patalpų sutvarkymui po jo, skaičiuojamas į bendrą teikiamos paslaugos kainą.
4. Į kainą neįeina transporto išlaidos.
5. Kaina taikoma visai koncertinei programai/spektakliui. Jei atliekama programos dalis – kaina mažinama proporcingai atliekamos programos laikui.
6. Mokestis už vietą netaikomas prekiaujantiems sertifikuota tautinio paveldo produkcija.
7. Renginio organizatoriai, patys platinantys bilietus į renginį, mokestį už patalpų nuomą moka pagal lentelės III skyriaus kainas.
8. Renginio organizatoriai, dalinai platinantys bilietus į renginius kitų platintojų pagalba, mokestį už patalpų nuomą moka pagal lentelės II skyriuje nustatytus procentus, nuo visos į renginį parduotos bilietų sumos.
9. Mokesčio dydis priklauso nuo organizavimo išlaidų.
10. Patalpų nuoma be įgarsinimo ir apšvietimo (tik bendras apšvietimas).
11. Mokestis priklauso nuo renginio apimties – kamerinis ar masinis, ar reikalingas scenarijaus parengimas.
12. Patalpų nuoma su įgarsinimu ir meniniu apšvietimu (esant poreikiui, pagal galimybes).


Spausdinti   El. paštas