Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

2022 METAIS

 Be pavadinimo

* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis.

** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Direktorė Aida Bliundžiuvaitienė                                                                                                

Vyriausioji buhalterė Birutė Aksionovienė

                     

Parengė

Laura Kuliešiūtė


Spausdinti   El. paštas