Laisvės gynėjų diena Jurbarke

Laisvės gynėjų diena Jurbarke

1991 m. sausio mėnesį Lietuvoje nuvilnijo žiaurios agresijos banga – Sovietų Sąjunga, negalėdama susitaikyti su 1990 m. kovo 11 d. paskelbtu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu, stengėsi įbauginti, gąsdinti, nepailsdami demonstravo karinę galią ir tikėjosi smurtu sunaikinti Laisvės siekį. Sovietų Sąjungos agresijos atomazga tapo sausio 13-osios naktis prie Vilniaus Televizijos bokšto, kur tūkstančiai beginklių žmonių stojo prieš tankais ir automatais ginkluotus Sovietų Sąjungos desantininkus, budėjo prie laužų Nepriklausomybės aikštėje, kad apgintų savo valstybę. Vieningi lietuviai prie Televizijos bokšto pradėjo budėti dar 1991 m. sausio 9 d., kelias paras truko nenutrūkstama bokšto sargyba, žmonės būrėsi draugėn ir šildėsi prie laužų, dar tiksliai nenujausdami artėjančios grėsmės. Visgi kruvinas šturmas įvyko – sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos pastato gyvybes paaukojo 14 beginklių Lietuvos laisvės gynėjų, beveik 1 000 buvo sužeisti.
Šį tragiška, tačiau lemtinga naktis kasmet prisimenama visoje šalyje. Jurbarko kultūros centras kaip ir kasmet prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamos pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“ (anksčiau vadintos „Atmintis gyva, nes liudija“) ir sausio 12-osios rytą languose uždegė atminimo žvakes. Sausio 12-osios vakarą visus pakvietėme į Laisvės gynėjų skverą, kur drauge paminėjome Laisvės gynėjų dieną. Renginys prasidėjo autentiškais sausio 13-osios nakties garsais, o vėliau skambėjo prisiminimai, istorija ir viltingi žodžiai, kad ta naktis niekada nepasikartos. Kasmet vis gausiau susirenkantiems jurbarkiečiams dėkojo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, ypatingais gyvais prisiminimais dalijosi Aukščiausioje Taryboje prisiekęs ir 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje buvęs Eugenijus Žukauskas. Jurbarko P. Paulaičio šaulių 701-osios kuopos nariai uždegė atminimo laužą bei įteikė nusipelniusiems jurbarkiečiams ukrainietiškas padėkas. Jautrią lietuvių liaudies dainą „Oi, neverk, motušėle“ atliko Jurbarko kultūros centro moterų chorų „Lelija“ (vadovė Dalė Jonušauskienė) ir „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė) dainininkės. Sausio 13-ąją žuvę lietuviai pagerbti Tylos minute ir liepsnojančia žvakių šviesa.
Dėkojame visiems buvusiems kartu ir pagerbusiems bei prisiminusiems šią ypatingą dieną.

Daugiau nuotraukų


Spausdinti   El. paštas