Jurginės Skirsnemunėje

Jurginės Skirsnemunėje

Jurginės – gamtos atbudimo šventė. Šv. Jurgis – gyvulių globėjas. Senovėje Jurginių šventės buvo skirtos apeigoms, susijusioms su pirmaisiais pavasario darbais, ypač su gyvulių išginimu į lauką. Pirmą kartą išgenamus gyvulius apmušdavo arba paglostydavo jų nugaras žilvičio šaka su „kačiukais“, kad jie būtų apvalūs, riebūs, sveiki ir saugūs nuo vilkų. Taip pat tą dieną protėviai aukodavo apeiginę duoną – ji buvo nešama apie laukus ir užkasama dirvoje.
Per Jurgines, kaip ir per Velykas, net buvo dažomi ir ridenami margučiai, vadinami „jurgučiais“, o kaimynai lankydavo vieni kitus, linkėdami gausaus derliaus ir sveikatos.
Todėl balandžio 23-ąją, Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė) dainininkės ir apsilankė Skirsnemunėje Virginijos ir Jono Tamošaičių sodyboje, prisiminti senovinius papročius ir pagarbinti žemę. Svetingi šeimininkai ir susirinkę svečiai apėjo laukus, paaukojo žemei duoną ir numargintus kiaušinius, padainavo senovinių dainų ir gražiai kaimyniškai pabendravo...


Spausdinti   El. paštas