Žiemišką sekmadienį „Pakeleivio“ spektaklis šildė Pajieslio žiūrovus

Žiemišką sekmadienį „Pakeleivio“ spektaklis šildė Pajieslio žiūrovus

Šiandien, lapkričio 20 d., gražų žiemišką sekmadienį, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė) svečiavosi Pajieslio daugiafunkciame centre. Čia vyko jauki popietė „Trumpos dienos, ilgi vakarai“, kurios metu, Krakių kultūros centro kvietimu, skirsnemuniškiai pristatė spektaklį „Amerika pirty“ (pagal Keturakį). Teatro „Pakeleivis“ pasirodymas suteikė vakarui daug šilumos, gerų emocijų ir saldaus juoko. Aktoriai nuoširdžiai dėkoja organizatoriams už kvietimą, šiltą priėmimą ir vaišingumą, o žiūrovams – už gražius atsiliepimus ir garsius plojimus!


Spausdinti   El. paštas