Veiklos sritys

1. Etninė kultūra

2. Mėgėjų meno puoselėjimas

3. Meninių programų kūrimas ir įgyvendinimas

4. Šviečiamosios (edukacinės), pramoginės veiklos puoselėjimas

5. Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

6. Profesionalaus meno sklaida

Spausdinti