Kultūros centro tarybos, komisijos ir darbo grupės

Jurbarko kultūros centro taryba (sudaroma dvejiems metams)
(sudaryta Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2020-02-12 įsakymu Nr. V-13)

Jadvyga Žemliauskienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė, Tarybos pirmininkė
Kristė Donauskienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė
Indrė Kateivė, Jurbarko kultūros centro pastatymų dalies vadovė
Justė Lukauskienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė
Kęstutis Matuzas, Jurbarko kultūros centro garso inžinierius

Jurbarko kultūros centro tarybos veiklos nuostatai

Jurbarko kultūros centro darbo taryba (sudaroma trejiems metams)
(išrinkta 2020-10-06)

Algimantas Vizbara, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius, Tarybos pirmininkas
Skaidra Pažereckaitė, Jurbarko kultūros centro ūkio dalies vedėja
Gintaras Zareckas, Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius

Jurbarko kultūros centro darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Jurbarko kultūros centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas
(išrinktas 2021-03-02)

Skaidra Pažereckaitė, Jurbarko kultūros centro ūkio dalies vedėja, Komiteto pirmininkė
Larisa Simanavičienė, Jurbarko kultūros centro raštvedė-personalo tvarkytoja
Indrė Kateivė, Jurbarko kultūros centro pastatymų dalies vadovė, Komiteto sekretorė
Jolanta Telišauskienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai

Jurbarko kultūros centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų dalį pagal sutartį vykdo juridinis asmuo - UAB "SDG" (nuo 2021-03-08)


Spausdinti   El. paštas