Kultūros centro tarybos, komisijos ir darbo grupės

Jurbarko kultūros centro taryba (sudaroma dvejiems metams nuo 2024-02-12)
(sudaryta Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2024-01-19 įsakymu Nr. V-2)

Gytis Gvozdas, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovas - Tarybos pirmininkas
Laura Matulienė, Jurbarko kultūros centro metodininkė-kultūrinės veiklos vadybininkė - Tarybos sekretorė
Gintaras Zareckas, Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius
Birutė Šneiderienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė
Silvija Pužeckaitė, Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė

Jurbarko kultūros centro tarybos veiklos nuostatai

Jurbarko kultūros centro darbo taryba (sudaroma trejiems metams)
(išrinkta 2024-01-16)

Birutė Aksionovienė, Jurbarko kultūros centro vyriausioji buhalterė – Tarybos pirmininkė
Gintaras Zareckas, Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius
Laura Matuzaitė-Kairienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė

Jurbarko kultūros centro darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Jurbarko kultūros centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas
(išrinktas 2021-03-02)

Skaidra Pažereckaitė, Jurbarko kultūros centro ūkio dalies vedėja - Komiteto pirmininkė
Larisa Simanavičienė, Jurbarko kultūros centro raštvedė-personalo tvarkytoja
Indrė Kateivė, Jurbarko kultūros centro pastatymų dalies vadovė - Komiteto sekretorė
Jolanta Telišauskienė, Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatai

Jurbarko kultūros centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų dalį pagal sutartį vykdo juridinis asmuo - UAB "SDG" (nuo 2021-03-08)

Komisija smurto ir priekabiavimo atvejui darbe nagrinėti
(sudaryta Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-61)

Indrė Kateivė, pastatymų dalies vadovė – komisijos pirmininkė
Algimantas Vizbara, kultūrinės veiklos organizatorius, darbo tarybos pirmininkas – komisijos narys
Jadvyga Žemliauskienė, mėgėjų meno kolektyvo vadovė – komisijos narė


Spausdinti   El. paštas