Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ svečiavosi Viduklėje

Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“ svečiavosi Viduklėje

Balandžio 3 d., sekmadienį, Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. Birutė Šneiderienė) lankėsi Raseinių rajono kultūros centre Viduklėje. Gausiai susirinkusiems Viduklės gyventojams skirsnemuniškiai parodė N. Gogolio „Revizorių“.
Nors dėl nenumatytų aplinkybių truputį sumažėjo aktorių sąstatas ir „Revizorių“ teko šiek tiek modifikuoti, dėl to jis netapo nei mažiau pašėlęs, nei ne toks įtikinantis, ir sulaukė daug vidukliškių juoko bei aplodismentų.
„Pakeleivio“ aktoriai nuoširdžiai džiaugiasi atsinaujinusiu bendravimus su Viduklės kultūros darbuotojais ir dėkoja už šiltą ir malonų priėmimą šiame gražiame Žemaitijos miestelyje.


Spausdinti   El. paštas