Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ pasirodė Tauragėje

Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ pasirodė Tauragėje

Vakar, rugsėjo 18 d., Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vadovė Birutė Šneiderienė) svečiavosi Tauragėje. Čia Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas rengė mokslo metų pradžios šventę ir joje dalyvauti pakvietė skirsnemuniškius. Aktoriai žiūrovams pristatė spektaklį „Amerika pirty“ (pagal Keturakį). Spektaklis apie gudrųjį siuvėją Vincutį, norintį „išgauti pinigų“ iš Bekampių Agotuko, žadant jai gražų gyvenimą Amerikoje, visiems ypač patiko ir buvo palydėta šiltais aplodismentais ir gražiais padėkos žodžiais. Teatro „Pakeleivis“ komanda dėkoja organizatoriams už kvietimą!

 


Spausdinti   El. paštas