Šiltas ir jautrus Kovo 11-osios minėjimas Žindaičiuose

Šiltas ir jautrus Kovo 11-osios minėjimas Žindaičiuose

Kovo 11-osios popietę Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyko šiltas ir jautrus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos „Gintaro laše - mano Lietuva“ minėjimas. Renginys Žindaičiuose prasidėjo sugiedant Lietuvos ir Ukrainos valstybių himnus. Jautrius sveikino žodžius tarė Jurbarkų seniūnijos seniūnas Audronis Kačiušis ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė. Po sveikinimų žodžių visų dėmesį prikaustė šventinis LPKT Jurbarko skyriaus ansamblio „Versmelė“ (vad. Arūnas Samys) koncertas ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad. Danutė Samienė) skaitovių eilės, skirtos Lietuvai ir karą išgyvenančiai Ukrainai. Tylos minute pagerbti kovojančioje Ukrainoje žuvę broliai ir seserys.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 06.jpg 07.jpg

08.jpg 09.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg

Spausdinti