Nuskambėjo trečiasis tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate” koncertas, skirtas Gedulo ir vilties dienai

Nuskambėjo trečiasis tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate” koncertas, skirtas Gedulo ir vilties dienai

 

Praėjusio sekmadienio, birželio 12-osios vakarą tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Jubilate“ pakvietė į III -iąjį koncertą, skirtą Gedulo ir vilties dienai, kuriame skambėjo prancūzų kompozitoriaus Gabriel Faure‘ „Requiem“ Op.48. Koncerte dalyvavo ypatingai gausus atlikėjų būrys, net trys Vilniaus universiteto chorai: „Gaudeamus“, „Virgo“, „Pro musica“ (vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė), Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (vadovas ir dirigentas Modestas Jankūnas).
Solistai: Gunta Gelgotė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Indrė Pinkevičė (vargonai), Miglė Sakalavičiūtė (arfa).
Requiem (iš lotyniškos frazės „Requiem aeternam dona eis, Domine“ – „Amžiną ramybę duok jiems, Viešpatie“) tai yra mišios už mirusius. Lotynų kalboje  „requies“ reiškia - ramybė, amžinas atilsis. Ir iš tiesų visa G. Faure muzika vienu ar kitu būdu kalba daugiausia apie emocijas ir jų išraišką, juk visa muzika ir yra tiesiog „ jausmų kalba“. Šio kūrinio atlikimas dabartinėje pandemijos ir karo Ukrainoje išsekintoje situacijoje yra labai prasmingas tuo, kad galima prisiminti ir paminėti aukas ir tikėtis, kad jau netrukus visa tai baigsis. Šviesi viltis – tai šio kūrinio tema“, – savo mintimis dalijosi VU chorų meno vadovė Rasa Gelgotienė.
Gabrielis Fauré savo garsųjį Requiem sukūrė būdamas 42 metų. Pirmoji Requem versija buvo paskelbta ir pristatyta 1888 m. sausio 16 d. Paryžiaus širdyje, Šv. Marijos Magdalenos bažnyčioje, kur įvyko premjera, Fauré tuo metu ten dirbo kaip chorvedys ir šį kūrinį parašė  bažnyčios vaikų giedojimo mokyklai ir vyrų chorui. Iš pradžių „Requiem“ sudarė tik 5 dalys („Introït et Kyrie“, „Sanctus“, „Pie Jesu“, „Agnus Dei“ ir „In paradisum“) vėliau 1889 m. jis parašė dar kelias dalis „Offertoire“ ir „Libera me“ (abi su baritono solo partijomis) ir tada Requiem jau įgavo 7 dalių formą, kurią mes žinome ir šiandien.
Kūrinys išsiskiria iš kitų Requiem ypatingu šviesumu, skaidrumu, todėl dažnai vadinamas „Viltinguoju Requiem“. Filosofiškas ir mistiškas kūrinys klausytojus užburia savo lyrizmu ir melodingumu, jo aiškus ir santūrus stilius atspindi skaidrų liūdesį ir melancholiją. Ne veltui G. Fauré laikomas vienu didžiausių prancūziškosios melodijos meistrų.
Koncerte girdėjome ne tik šį nuostabų viltingąjį Requem kurinį, pagerbiant Ukrainos karo aukas ir išreiškiant visapusišką palaikymą koncerto pradžioje po viltingo kunigo Mindaugo Kairio sveikinimo žodžio garbingai nuskambėjo choro ir orkestro atliekamas Ukrainos himnas.
Po to turėjome galimybę išgirsti nuostabias britų kompozitoriaus Geoffrey Bush (1920-1998) „Dvi miniatiūras“ orkestrui: „Lullaby“ („Lopšinė“), „Promenade“ („Promenada“).
Nuoširdžiai dėkojame festivalio rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai bei Jurbarko rajono savivaldybei už teikiamą paramą festivalio koncertų įgyvendinimui. Dėkojame Jurbarko rajono savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui, kurio padėkos žodis mūsų visuose festivalio koncertuose apvainikuoja ir teikia vilties ir stiprybės tolimesnei jų organizacijai. Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko Kristijono Donelaičio ev. liuteronų kunigui Mindaugui Kairiui bei jo vadovaujamai Jurbarko Evangelikų Liuteronų Parapijos Diakonijai - „Jurbarko Sandora“ bei asociacijai „Martyno žasys“. Už nuostabų koncerto apšvietimą dėkojame Gintarui Zareckui ir už koncerto įamžinimą foto ir video darbuose - Audriui Sinkui.


Spausdinti   El. paštas