Nuskambėjo Tauragės regiono dainų ir šokių šventė „Upėmis tekančios dainos“

Nuskambėjo Tauragės regiono dainų ir šokių šventė „Upėmis tekančios dainos“

Praėjusį šeštadienį, birželio 15 dieną, Jurbarko dvaro parke nuskambėjo Tauragės regiono dainų ir šokių šventė „Upėmis tekančios dainos“. Ši šventė turi ypatingai gilias tradicijas ir nors bėgant metams daug kas kito, tačiau visada išliko siekis išsaugoti regiono dainų šventę, kuri stiprina Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių kultūrinį tapatumą ir įvairiapusį bendradarbiavimą.
„Kiekvieno iš mūsų gyvenimas – lyg upė. Prasidedanti nuo nedidelio duburėlio, iš kurio vanduo, persisvėręs per jo kraštus, pradeda savo kelionę. Palengva srovė virsta vis platėjančiu vandenų taku – tekančia upe. Mūsų regioną gamtos raštais gausiai margina didelės ir mažos upės, o visų jų tekantys vandenys susitinka Nemune. Jomis, prisigėręs derlingų laukų, įvairiažiedžių pievų, klampių pelkių, akivarų, miškų ir girių kvapo, atiteka ne tik įvairaus atspalvio vanduo, bet ir jų vilnys atneša šio krašto žmonių rūpesčius, džiaugsmus ir viltis. O jei gerai įsiklausysi, gali išgirsti net  jų širdžių upėmis atplukdytas melodijas, kartais pavirstančias dainomis...“, – teigia vyriausias Tauragės regiono dainų ir šokių šventės režisierius Gintaras Zareckas (visu tekstu pasigrožėti galite čia). Šie režisieriaus žodžiai tikrai išsipildė – birželio 15-ąją upėmis, melodijomis, dainomis ir šokiais iš viso Tauragės regiono atitekėjo daugiau nei 2000 dalyvių: liaudiškų, šiuolaikinių, linijinių ir orkestrinių šokių šokėjai, chorų ir vokalinių ansamblių dainininkai, orkestrų, liaudiškų kapelų ir folkloro ansamblių muzikantai. Visų jų vienybė, meilė dainai ir savo kraštui sukūrė magišką vakarą, prasidėjusį Dvaro parko aikštėje besisukančiais Tauragės regiono linijinių šokių kolektyvais. Po gražių šokių susirinkusieji nekantriai dairėsi ir laukė jau iš toli atidundančios didžiosios šventinės eisenos – nuo Jurbarko rajono savivaldybės aikštės nusidriekusi kolona džiugino visą miestą, sveikino sutiktus gatvėse ir besišypsančius pro pravirus namų langus. Pirmieji į parko aikštę žengė Jurbarko rajono šventės dalyviai, kurių buvo net 730! Abėcėlės tvarka toliau rikiavosi kiti rajonai: Pagėgių (120 dalyvių), Šilalės (760 dalyvių) ir Tauragės (630 dalyvių). Šventiškai nusiteikę mėgėjų meno kolektyvų nariai, jų vadovai, lydintieji, oficialių delegacijų nariai keliavo muzikalioje eisenoje, kur skambėjo ir kapelų, ir orkestrų melodijos, šoko orkestrų šokėjos, dainininkai traukė dainas ir linksmas skanduotes, plevėsavo kolektyvų ir rajonų vėliavos, o pačiame priekyje buvo iškilmingai nešama pati svarbiausioji – 2024 metų Tauragės regiono dainų ir šokių šventės vėliava.
Visiems šventės dalyviams pasiekus Dvaro parką, chorams užėmus estradoje savo vietas, nuskambėjo pirmieji šventės akordai – po renginį vedusių Gintaro Zarecko ir Birutės Šneiderienės pasisveikinimo aikštę užliejo mėlynos upių bangos – Tauragės regiono šiuolaikinio šokio kolektyvai pristatė išskirtinį specialiai šiai šventei sukurtą bendrą šokį „Upėmis tekančios dainos“ (Jolantos Telišauskienės choreografija), paskelbusį šventės pradžią. Iškart po jo galingai suskambėjo Juozapo Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“ ir Lietuvos himnas. Po šių iškilmingų kūrinių skambant lietuvių liaudies melodijoms į aikštę tarti sveikinimo žodį buvo pakviestas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su garbiais svečiais – nuostabia švente džiaugėsi ir visiems dėkojo Pagėgių savivaldybės vicemerė Ligita Kazlauskienė, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Jančauskas, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro patarėjas Sigitas Šliažas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Ričardas Juška ir Romualdas Vaitkus, Lietuvos nacionalinio kultūros centro chorų specialistas kuruojantis šalies suaugusiųjų chorų ir vokalinių ansamblių veiklą Tomas Kreimeris ir Lietuvos chorų sąjungos tarybos narė, choro „Viva“ vadovė Vilija Mažintaitė. Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovai ne tik sveikino šventės dalyvius, bet ir atliko itin svarbią pareigą – įteikė Jurbarko kultūros centro moterų chorui „Saulė“ ir vadovei Danutei Lapienei „Aukso paukštės“ apdovanojimą.
Po sveikinimo kalbų toliau tęsėsi skambi ir nuotaikinga šventė – akomponuojant Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestrui (vadovas Darius Kravčenka, dirigentas Tadas Zakarauskas), skambėjo jungtinių vaikų bei suaugusiųjų chorų dainos, aikštėje sukosi liaudiškų šokių kolektyvai, jungiantys grupes nuo pačių mažiausiųjų iki senjorų, lietuviškas melodijas ir dainas dovanojo kapelos bei folkloro ansambliai, didingais garsais džiugino jungtinis pučiamųjų orkestras ir šokėjos. Baigiamuoju šventės akcentu tapo daina „Mūsų dienos kaip šventė“, kurią atliko visi šventėje dalyvavę chorai, o aikštėje ir už jos ribų plačiai ir tvirtai susikibę rankomis šoko visi šventėje pasirodę šokėjai. Tokia vieninga kulminacija ne vieną vertė graudintis, šypsotis, kartu dainuoti, linguoti ir džiaugtis tokia galinga vienybės bei kultūros jėga.
Po paskutinės dainos į aikštę renginio vedantieji pakvietė visus šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovus bei darbo grupę, kurią sudarė: šventės scenarijaus autorius bei režisierius, šventės vedėjas Gintaras Zareckas, šventės vedėja Birutė Šneiderienė, darbo grupės koordinatorė Aušra Baliukynaitė, kūrybinės grupės koordinatorė Rosita Maksimovienė, Jurbarko rajono savivaldybės koordinatorė Aida Bliundžiuvaitienė, Tauragės rajono savivaldybės koordinatorė Rima Bandzinaitė-Latožienė, Pagėgių savivaldybės koordinatorė Ingrida Jokšienė, Šilalės rajono savivaldybės koordinatorė Jovita Voverienė,  dailininkas Haroldas Kuliešius, Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestro vadovas Darius Kravčenka, šventės choreografės ir šokių kolektyvų koordinatorės Kristė Donauskienė ir Jolanta Telišauskienė, bei kitų žanrų koordinatoriai: Danutė Lapienė – vokalinių kolektyvų ir chorų, Vincas Bakšys – pučiamųjų instrumentų orkestrų, Lina Lukošienė – folkloro kolektyvų, Jadvyga Žemliauskienė – liaudiškų kapelų, Ieva Janauskaitė – linijinių šokių. Visiems organizatoriams įteiktos gėlių puokštės, o Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius šalia savęs pakvietė Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių Andrių Jančauską, kuriam iškilmingai perduota Tauragės regiono dainų šventės vėliava – kita šventė vyks ŠILALĖJE!
Atslūgus pirmosioms emocijoms, norime skirti gražiausius padėkos žodžius visiems prisidėjusiems prie šio išskirtinio kultūros reiškinio Jurbarke įgyvendinimo – koordinatoriams, mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams, visiems organizatoriams ir padėjėjams. Tariame ačiū šventės rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, Jurbarko rajono savivaldybei, Šilalės rajono savivaldybei, Tauragės rajono savivaldybei, Pagėgių savivaldybei, UAB „L Klubas“. Ypatingą padėką siunčiame Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui ir direktoriui Sauliui Liausai – už paramą, palaikymą ir malonų bendradarbiavimą. Dėkojame mūsų pagalbininkams: Jurbarko miesto seniūnijai, UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Jurbarko komunalininkas“, savanoriams iš asociacijos „Jurbarkas gyvas“, Jurbarko rajono policijos komisariatui bei Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centrui. Už renginio sklaidą ačiū sakome informaciniams rėmėjams – „Mūsų laikas“, „Šviesa“, „Tauragės žinios“, „Tauragės radijas“. Už bendradarbiavimą ir dalyvių priėmimą dėkojame Jurbarko krašto muziejui, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Na, o didžiausia AČIŪ skiriame Jums, mieli mūsų žiūrovai!
Tauragės regiono dainų ir šokių šventės „Upėmis tekančios dainos“ dirigentai: Arūnas Samys, Tadas Zakarauskas, Laura Matuzaitė-Kairienė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Žilvinas Jankus, Dalė Jonušauskienė, Sidonija Griškevičienė, Jadvyga Žemliauskienė, Dovilė Žukauskienė, Rasa Ramanauskienė, Irena Ubartienė, Kristina Martinaitytė-Glinskienė, Giedrius Vaznys, Mikas Karosas, Tadas Geštautas, Andrius Žilius, Danutė Lapienė.

Su visa išsamia šventės programa galite susipažinti čia

Visi šventės dalyviai

Augusto Didžgalvio nuotraukos.

Daugiau nuotraukų

 


Spausdinti   El. paštas