Konstantino Glinskio teatras paminėjo „Operacija Vesna“ 75-ąsias metines

Konstantino Glinskio teatras paminėjo „Operacija Vesna“ 75-ąsias metines

Šiemet sukanka 75 metai nuo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą, vykusio 1948 m. gegužės 22–23 dienomis, vadinto „Operacija Vesna“ (iš rusų k. – pavasaris). Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Tremties ir rezistencijos muziejus ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės filialas šios sukakties proga suorganizavo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą paminėjimą. Renginys vyko gegužės 23 dieną Tauragėje, prie Kęstučio apygardos partizanų paminklo. Renginyje dalyvavo ir šiai temai skirtą programą pristatė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vadovė Danutė Samienė). Skambėjo savanorių, partizanų, tremtinių dainos, kurias papildė D. Glemžaitės, M. Karčiausko, K. Genio, M. Kontrimaitės eilės, Algimanto ir Mindaugo Černiauskų tekstai. Vėliau jurbarkiškiai su Tauragės tremtiniais, šauliais vyko į Tauragės geležinkelio stotį, kur buvo uždegtos žvakės, skirtos negrįžusiems iš Rusijos tolybių tremtiniams, o išgyvenę tremtiniai su ašaromis akyse klausėsi ir kartu su jurbarkiškiais dainavo jiems brangias dainas.

Tą pačią dieną Jurbarko krašto muziejuje taip pat vyko renginys, skirtas „Operacijos ,Vesna“ 75-osioms metinėms paminėti. Renginyje pavadinimu ,,Pavasaris Sibire – 1948 m.“ dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialo ansamblis ,,Versmė“ (vad. A. Samys), tekstus skaitė Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro vadovė Danutė Samienė.


Spausdinti   El. paštas