Jurbarke paminėta Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

Jurbarke paminėta Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

Rugsėjo 8-osios rytą Jurbarke prie Vytauto Didžiojo paminklo jau 25-ąjį kartą rinkosi Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos mokiniai ir mokytojai, savo krašto praeičiai, dabarčiai ir ateičiai neabejingi jurbarkiškiai – čia buvo švenčiama Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena. 
Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas, pradėdamas renginį, priminė, kad rugsėjo 8-oji skatina ne tik džiaugtis savo praeitimi, bet ir ją apmąstyti, įvertinti, daryti išvadas ateičiai. Šią dieną išreiškiama pagarba Vytautui Didžiajam ir padėka tėvams ir protėviams, iškovojusiems ir apgynusiems Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Po bendrai sugiedotos  „Tautiškos giesmės“ Gintaras Zereckas perskaitė amžininkų atsiliepimus apie Vytautą Didįjį, priminė šio valdovo reikšmę Lietuvos istorijai. Vytauto Didžiojo progimnazijos mokinių ansamblis (vad. S. Januškevičienė) atliko dainą „Mano namai“.
Į renginį susirinkusius moksleivius pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Perto Paulaičio 701-osios kuopos atstovė Giedrė Jackienė ir jaunieji šauliai, Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius Viljamas Bakšys.
Po Gintaro Zarecko perskaityto Lietuvos moksleivio laiško laisvės gynėjams ir Vytauto Didžiojo progimnazijos šiuolaikinio dainavimo kolektyvo „O-pa-pa“ (vad. S. Januškevičienė) dainos mokiniai patraukė atgal į klases, širdyje nešdamiesi pasididžiavimo savo tautos istorija ir padėkos jos kūrėjams jausmą.


Spausdinti   El. paštas