Juozapo Gudavičiaus 150-osios gimimo metinės pažymėtos koplytstulpio atidengimu ir gražiais koncertais

Juozapo Gudavičiaus 150-osios gimimo metinės pažymėtos koplytstulpio atidengimu ir gražiais koncertais

2023-ieji metai Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbti Juozapo Gudavičiaus metais. Visus metus Jurbarko rajone vyksta įvairūs renginiai, susitikimai, koncertai, skirti šiems talentingiems kraštiečiams atminti. Vienas jų, skirtas Juozapo Gudavičiaus 150-osioms gimimo metinėms, vyko lapkričio 26 d.

Juozapas Gudavičius – žymus vargonininkas, choro ir orkestro dirigentas, kompozitorius gimė 1873 m. sausio 13 d. Skliausčių k., Jurbarko raj. Baigė Eržvilko pradžios mokyklą, vėliau įgijo muzikos mokytojo ir karo kapelmeisterio išsilavinimus. Vasaromis J. Gudavičius Skliausčiuose organizuodavo chorus. Nuo 1898 m. dirbo kapelmeisteriu, 1908 m.  Skliausčiuose suorganizavo pirmąjį lietuvišką chorą, o Eržvilke – pirmąjį pučiamųjų orkestrą. 1910 m. subūrė chorą Nemakščiuose, dėjo pastangas, kad choras bažnyčioje giedotų lietuviškai, rengė gegužines. 1912 m. atvyko į Tauragę, bandė įkurti muzikos mokyklą, organizavo chorus, dalyvavo teatro mėgėjų veikloje, rengė vakarus – koncertus. 1915 m. pasitraukė į Skliausčius, kur atgaivino chorą ir 1916 m. surengė didelį koncertą. 1918 m. Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1925 m. vėl sugrįžo į Skliausčius, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui. Vėliau dėstė muziką Tauragės mokytojų seminarijoje ir komercinėje mokykloje, organizavo chorus ir orkestrus. J. Gudavičius mirė 1939 m. lapkričio 12 d. Niurkoniuose, palaidotas Panevėžio senosiose kapinėse.

Paskutinysis lapkričio sekmadienis prasidėjo Šv. Mišiomis Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčioje ir koncertu „Čia giria žaliuoja“. Koncerte J. Gudavičiaus dainas atliko Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ (vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė), nuostabias melodijas dovanojo Tauragės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras „Tauras“ (vadovas Tadas Geštautas). Koncertą vedė Gražina Martišienė ir Saulius Ambrazaitis. Po koncerto visi sugužėjo į J. Gudavičiaus tėviškę Skliausčių kaime, kur buvo atidengtas ir pašventintas žymiojo kompozitoriaus atminimui skirtas koplytstulpis. Šis koplytstulpis Skliausčiuose įrengtas Jurbarko kultūros centro darbuotojų, aktyvių bendruomenės narių Danutės ir Arūno Samių dėka – medinė skulptūra, kurios autorius jurbarkietis Vaclovas Dubikaltis, iki šiol buvo saugoma jurbarkiečių namų kieme. Vieną saulėtą popietę, Danutei ir Arūnui į pagalbą atskubėjus šauniems ir darbštiems Eržvilko bendruomenės nariams, koplytstulpis iškeliavo į Eržvilko seniūniją, kur padedant Eržvilko seniūnui Gintarui Kaspučiui ir geranoriškai nusiteikusiems bendruomenės nariams, šis atminimo simbolis visam laikui įsikūrė J. Gudavičiaus tėviškėje. Koplytstulpio pristatymo renginyje dalyvavo Lietuvos Kariuomenės karinių oro pajėgų orkestras (vadovas Ričardas Kukulskis, dirigentas Remigijus Terminas). Vėliau šis orkestras surengė nuostabų koncertą Jurbarko kultūros centre. Koncerto metu buvo prisimintas J. Gudavičius ir svarbiausi jo darbai, Jurbarko rajono savivaldybės meras pasidžiaugė gražiais renginiais, įprasminančiais svarbių asmenų atminimą bei dėkojo iniciatoriams ir organizatoriams.

Koncertą vedusi Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Danutė Samienė už pagalbą organizuojant J. Gudavičiaus 150-osioms metinėms skirtus renginius nuoširdžiai dėkojo Jurbarko rajono savivaldybei ir Konstantino Glinskio teatro aktoriams, visokeriopai prisidėjusiems prie svarbaus atminimo įamžinimo.

Daugiau nuotraukų čia.


Spausdinti   El. paštas