Į kompozitoriaus J. Gudavičiaus tėviškę keliauja atminimo įamžinimo koplytstulpis

Į kompozitoriaus J. Gudavičiaus tėviškę keliauja atminimo įamžinimo koplytstulpis

2023-ieji metai Jurbarko rajono savivaldybėje paskelbti dviejų mūsų kraštui ypatingai svarbių asmenybių – Juozapo Gudavičiaus ir Antano Šabaniausko – metais.

Žymus vargonininkas, choro ir orkestro dirigentas, kompozitorius Juozapas Gudavičius gimė 1873 m. sausio 13 d. Skliausčių k., Jurbarko raj. Baigė Eržvilko pradžios mokyklą, vėliau įgijo muzikos mokytojo ir karo kapelmeisterio išsilavinimus. Vasaromis J. Gudavičius Skliausčiuose organizuodavo chorus. Nuo 1898 m. dirbo kapelmeisteriu, 1908 m.  Skliausčiuose suorganizavo pirmąjį lietuvišką chorą, o Eržvilke – pirmąjį pučiamųjų orkestrą. 1910 m. subūrė chorą Nemakščiuose, dėjo pastangas, kad choras bažnyčioje giedotų lietuviškai, rengė gegužines. 1912 m. atvyko į Tauragę, bandė įkurti muzikos mokyklą, organizavo chorus, dalyvavo teatro mėgėjų veikloje, rengė vakarus – koncertus. 1915 m. pasitraukė į Skliausčius, kur atgaivino chorą ir 1916 m. surengė didelį koncertą. 1918 m. Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1925 m. vėl sugrįžo į Skliausčius, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui. Vėliau dėstė muziką Tauragės mokytojų seminarijoje ir komercinėje mokykloje, organizavo chorus ir orkestrus. J. Gudavičius rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas, sukūrė 72 dainas, 51 giesmę, 3 mišias, 46 kūrinius pučiamųjų orkestrui ir 6 kūrinius fortepijonui. J. Gudavičius mirė 1939 m. lapkričio 12 d. Niurkoniuose, palaidotas Panevėžio senosiose kapinėse.

Šio iškilaus kompozitoriaus atminimui įamžinti ne tik organizuojami renginiai ir susitikimai, bet ir imamasi kitų iniciatyvų. Jurbarko kultūros centro darbuotojų, aktyvių bendruomenės narių Danutės ir Arūno Samių dėka J. Gudavičiaus gimtinė bus pažymėta koplytstulpiu. Medinė skulptūra, kurios autorius jurbarkietis Vaclovas Dubikaltis, iki šiol buvo saugoma jurbarkiečių namų kieme. Vieną saulėtą popietę, Danutei ir Arūnui į pagalbą atskubėjus šauniems ir darbštiems Eržvilko bendruomenės nariams, koplytstulpis iškeliavo į Eržvilko seniūniją. Kai tik Sklausčiuose bus parengta vieta koplytstulpio statybai, jis papuoš kompozitoriaus J. Gudavičiaus gimtinę. Tuo padės pasirūpinti Eržvilko seniūnas Gintaras Kasputis su geranoriškai nusiteikusiais bendruomenės nariais. Neabejojame, kad netrukus prie Skliausčiuose esančios kompozitoriaus gimtinės rinksis žmonės ir sustoję šalia šios gražios iniciatyvos rezultato – koplytstulpio – garsiai užtrauks „Kur giria žaliuoja“. Dėkojame visiems, kuriems rūpi istorija ir jos įamžinimas!


Spausdinti   El. paštas