Bendradarbiavimas

Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2023 metais. Susitarta bendradarbiauti kultūrinėje ir projektinėje veikloje


Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalionas

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2023 metais. Susitarta bendradarbiauti kultūrinės veiklos bei laisvalaikio užimtumo srityje


Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2022 metais. Susitarta bendradarbiauti kultūrinėje ir koncertinėje veikloje, o taip pat – rengiant ir įgyvendinant projektus, susijusius su abiejų sutarties šalių veiklos tikslais ir uždaviniais


Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Bendradarbiavimo sutartis sudaryta 2022 metais. Susitarta bendradarbiauti kultūrinėje ir koncertinėje veikloje, o taip pat – rengiant ir įgyvendinant projektus, susijusius su abiejų sutarties šalių veiklos tikslais ir uždaviniais


Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2019 metais. Susitarta bendradarbiauti siekiant kurti, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus meninės kūrybos skatinimo srityje, remti, aktyvinti ir skatinti jaunimo savanorystę bei neformalaus judėjimo „Jurbarkas gyvas“ veiklą.


konferenciju sale

Jurbarko krašto muziejus

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2020 m. Susitarta bendradarbiauti, koncertinėje, projektinėje ir edukacinėje veikloje.


konferenciju sale

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2019 m. Susitarta bendradarbiauti, siekiant kurti, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus su Bendrijos vaikų dienos centrais vaikų ir jaunimo užimtumo, meninės kūrybos skatinimo srityje, teikiant vaikams ir jaunimui kokybiškas kultūros ir meninio ugdymo paslaugas.


konferenciju sale

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialas

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2017 m. Bendradarbiaujama kultūros srityje, kartu organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai.


konferenciju sale

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2014 m. Ja siekiama didinti jaunimo aktyvumą bei bendradarbiauti kultūros srityje, organizuojant bendrus kultūrinius, edukacinius,švietėjiškus ir kt. renginius, parodas, įgyvendinant bendrus projektus.


konferenciju sale

Jurbarko švietimo centras

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2014 m. Ja siekiama didinti jaunimo aktyvumą bei bendradarbiauti kultūros srityje, organizuojant bendrus kultūrinius, edukacinius,švietėjiškus ir kt. renginius, parodas, įgyvendinant bendrus projektus.


Spausdinti   El. paštas