Apie mus

apie mus
Jurbarko kultūros centro įkūrimo metais laikomi 1946-ieji. Plečiantis kultūrinei veiklai rajone, senųjų kultūros namų patalpos darėsi per ankštos repeticijoms bei renginiams. Naujieji kultūros namai, kurie 2002 metais pavadinti Jurbarko kultūros centru, buvo pastatyti ir 1979 metais atiduoti eksploatacijai.
 
Jurbarko kultūros centras 2010 metais reorganizuotas padalijimo būdu į 5 juridinius asmenis-kultūros centrus. Po šio struktūrinio pakeitimo Kultūros centrui priklauso 3 skyriai: Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių.
 
Nuo 2005 metų Jurbarko kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys. 2011 metais Jurbarko kultūros centrui Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteikta aukščiausia kategorija. Jurbarko kultūros centras 2009 metais apdovanotas nominacija „Geriausias kultūros centras“. Penki kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai apdovanoti aukščiausiu įvertinimu – nominacija „Aukso paukštė“.
 
Jurbarko kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 40 000 lankytojų. Kultūros centre įdomiai ir turiningai savo laisvalaikį, dalyvaudami mėgėjų meno kolektyvų veikloje, praleidžia virš 500 Jurbarko miesto ir rajono gyventojų. Šiuo metu Kultūros centre veikia 30 mėgėjų meno kolektyvų. Visi mėgėjų meno kolektyvai yra aktyvūs įvairių renginių, švenčių, festivalių dalyviai. Kultūros centras didžiuojasi ir džiaugiasi visų mėgėjų meno kolektyvų pasiektais rezultatais, laimėjimais ir įvertinimais, kurie svariai prisideda prie mūsų rajono garsinimo ir patrauklumo didinimo. 
Jurbarko kultūros centras siekia bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis ir organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnijomis ir kaimo bendruomenėmis, sudaro sąlygas kultūros srityje besimokantiems studentams atlikti praktikas.
 
Vizija: Jurbarko kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti ir naujas kurianti, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, bendruomenės kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga.
 
 Misija: Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių  grupių žmones. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukiant šalies atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, aprūpinti veiklai reikalingomis priemonėmis bei modernia technika Jurbarko kultūros centrą ir jam priklausančius skyrius.
 
 Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė.

Spausdinti   El. paštas