Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto* darbo užmokestis (Eur)
2021 m.
II ketvirtis
2020 m.
vidutinis
ADMINISTRACIJA
Direktorius ** 1 -
-
Direktoriaus pavaduotojas ** 1  - -
Ūkio dalies vedėjas **  1  - -
Raštvedys-personalo tvarkytojas ** 1 - -
Vyriausiasis buhalteris ** 1 - -
Buhalteris ** 1 - -
Kasininkas ** 1 - -

KULTŪROS IR MENO SPECIALISTAI

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai (dirbantys 40 val. per savaitę) 5 2016,35 1852,82
Mėgėjų meno kolektyvų vadovai (dirbantys mažiau nei 40 val. per savaitę) 8 722,59 725,70
Kultūros ir meno darbuotojai(dirbantys skyriuose):
Kultūrinės veiklos organizatorius
Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

3
4

808,35
585,80


745,08
529,24
Kiti kultūros ir meno darbuotojai (dirbantys 40 val. per savaitę) 3 1647,76 1537,99
Kiti kultūros ir meno darbuotojai (dirbantys mažiau nei 40 val. per savaitę) 11 570,58 519,76
KITI DARBUOTOJAI
Vairuotojas-darbininkas, stalius-darbininkas 2 797,44 796,20
Kompiuterijos inžinierius, elektrikas inžinierius 2 412,72 370,18
Sargas 4 891,40 738,83
Valytojas, scenos darbininkas 6 402,95 386,51


* Priskaityto darbo užmokesčio vidurkis.
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

 

Spausdinti