Šventę kurkime kartu

Šventę kurkime kartu

Jau visai netrukus, vasario 21 d., iš savo kiemų varysime žiemą – švęsime Užgavėnes!
Kaip ir kasmet, kviečiame miestiečius prisijungti prie šventės. Ir sukurti savo Morę!
Visus: pavienius asmenis, šeimas, jaunimą, draugų būrius, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, įstaigas, įmones, mokyklas, darželius, seniūnijas kviečiame padaryti savo Morę ir iki vasario 20 d. ją pristatyti į Jurbarko krašto muziejų.

Kviečiame prisijungti prie Jurbarko kultūros centro kolektyvų

Kviečiame prisijungti prie Jurbarko kultūros centro kolektyvų

Galbūt Jūsų vaikas arba Jūs pats mėgstate ar svajojate dainuoti, šokti ar vaidinti?...

Jurbarko kultūros centrui rūpi Ukraina

Jurbarko kultūros centrui rūpi Ukraina

Jurbarko kultūros centras yra kartu su Ukrainos žmonėmis. Norėdami nors trumpam padėti Jums užsimiršti, kviečiame vaikus bei suaugusius dalyvauti visuose Jurbarko kultūros centro renginiuose nemokamai.

Юрбаркський культурний центр разом із людьми України! Бажаючи допомогти вам хоч трохи розвіятись, ми запрошуємо дорослих та дітей безкоштовно брати участь у всіх заходах Юрбаркського культурного центру.

Kultūros paso programa Jurbarko kultūros centre

Kultūros paso programa Jurbarko kultūros centre

Jurbarko kultūros centras ir 2023-aisiais dalyvauja Kultūros paso programoje.

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.

Jurbarko kultūros centro 2021 metais įgyvendintų projektų ryškiausios akimirkos

Jurbarko kultūros centro 2021 metais įgyvendintų projektų ryškiausios akimirkos

Kviečiame susipažinti su Jurbarko kultūros centro 2021 metais įgyvendintų projektų ryškiausiomis akimirkomis 

Video žiūrėti čia.

Kviečiame prisijungti prie Jurbarko kultūros centro kolektyvo

Kviečiame prisijungti prie Jurbarko kultūros centro kolektyvo

Kviečiame prisijungti prie Jurbarko kultūros centro kolektyvo!
Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ ieško mėgėjų meno kolektyvo vadovo (0,5 etato).
Išsamesnė informacija telefonu 8 687 95790

Jurbarko kultūros centras – Suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvis

Jurbarko kultūros centras – Suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvis

2022 m. lapkričio 21–25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 23-ąjį kartą kvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi bei dalyvauti Suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi siluetai“. Šių metų Mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi-kasdienybės prasmę.

„Jurolės“ dainos skambėjo Griškabūdyje

„Jurolės“ dainos skambėjo Griškabūdyje

Šiandien, sausio 28 d., Griškabūdžio kultūros salėje vyko jaukus romantinės muzikos vakaras „Širdies daina“. Kvietimo pasirodyti šiame šiltame koncerte sulaukė ir Jurbarko kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“ (vad. L. Matuzaitė-Kairienė). Jurbarkiečiai vakarą papuošė savo romantiškomis dainomis, kurioms puikiai suskambėti padėjo talentingasis instrumentalistas Svajūnas Birgiolas. Renginiui daug žavesio suteikė mūsų krašto lyrikas, poetas Vytautas Kursevičius, kuris vedė ir savo nuostabiomis eilėmis puošė ne tik jurbarkiečių pasirodymą, bet ir visą koncertą.„Jurolės“ dainininkai džiaugėsi ir kitų kolektyvų pasirodymais – romantinės muzikos vakare „Širdies daina“ taip pat dalyvavo „Melodija“ iš Marijampolės, „Žara“ iš Griškabūdžio ir Birštono Vienkiemio mišrus vokalinis ansamblis. Jurbarkiečiai dėkoja organizatoriams už kvietimą ir gražų vakarą!

„Pakeleivis“ Viešvilėje pristatė spektaklį „Amerika pirtyje“

„Pakeleivis“ Viešvilėje pristatė spektaklį „Amerika pirtyje“

Sausio 26 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“ (vad. B. Šneiderienė) svečiavosi Viešvilėje – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Viešvilės skyriuje skirsnemuniškiai pristatė spektaklį „Amerika pirty“. Keturakio komedijos siužetą žino visi, tačiau „Pakeleivis“ šį spektaklį pavertė ypatingu. Spektaklio žiūrovai išvydo ne tik Vincą, Agotą, Bekampį su Bakampiene, jaunikį Antaną ir piemenuką, bet ir visą būrį Bekampio kreditorių, linksmus piršlius ir netgi... amerikonus. Aktoriai nuoširdžiai džiaugiasi šilta, linksma Viešvilės publika bei organizatorių kvietimu ir priėmimu.

Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

Sausio 27 d. pasaulis mini Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Šis paminėjimas ypač svarbus Lietuvai, kurioje Holokausto mastai buvo vieni iš pačių didžiausių visoje Europoje. Lietuvos istorijoje Holokaustas pasižymi didžiausiu aukų skaičiumi per trumpą laikotarpį. Siekiant prisiminti ir pagerbti aukas, šiandien Jurbarke vyko Tarptautinės holokausto aukų dienos minėjimas, prasidėjęs Senosiose Jurbarko žydų kapinėse. Čia skambant gongo dūžiams, kurie mena visų žuvusiųjų širdies dūžius, Jurbarko kultūros centro renginių organizatorius Gintaras Zareckas pakvietė susirinkusius pagerbti aukas gėlėmis ir uždegti žvakes.