Žindaičiuose svečiavosi Šakių kultūros centro ansambliai

Žindaičiuose svečiavosi Šakių kultūros centro ansambliai

Vasario 16 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas „Tėvynės šiluma-kiekvieno mūsų širdyje“. Renginį vedusi Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Silvija Pužeckaitė padėkojo visiems susirinkusiems ir pasidžiaugė į šventę atvykusiais svečiais. Gausiai susirinkusius žindaitiškius gražia valstybinės šventės proga sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis. Po sveikinimo skambėjo nuostabios dainos – renginyje dalyvavo svečiai iš Šakių kultūros centro: vyrų vokalinis ansamblis „Akordas“ ir moterų vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. A. Grigaitienė). Šakių dainininkai atliko šiltą ir nuotaikingą muzikinę programą, kurioje netrūko dainų apie mūsų gimtinę Lietuvą. Dėkojame kolektyvams ir jų vadovei už gražų koncertą!

Vasario 16-ąją Skirsnemunėje skambėjo „Lelijos“ dainos

Vasario 16-ąją Skirsnemunėje skambėjo „Lelijos“ dainos

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Skirsnemunėje buvo ypatingai šilta ir šventiška. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje susirinkusieji renginį pradėjo kartu sugiedodami Lietuvos himną. Renginį vedusi Ramutė Matijošaitienė tarti sveikinimo žodį pakvietė Skirsnemunės seniūną Aidą Mozūraitį. Vėliau skirsnemuniškiai klausėsi gražaus koncerto – gražią muzikinę programą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga dovanojo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. D. Jonušaukienė). Organizatoriai dėkoja visiems, kartu minėjusiems šią gražią valstybinę šventę.

Vasario 16-osios minėjimas Girdžiuose

Vasario 16-osios minėjimas Girdžiuose

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga gražus minėjimas vyko Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriuje. Šventiškai papuoštoje salėje susirinkusieji klausėsi eilių apie Lietuvą, kurias skaitė Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorius Algimantas Vizbara bei mėgėjų meno kolektyvo vadovė Loreta Zdanavičienė. Sveikinimo žodžius tarė Girdžių seniūną laikinai pavaduojanti R. Kačiušienė. Po sveikinimo žodžių girdžiškiai linksmai traukė dainas ir lingavo skambant Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijoms.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ Vasario 16-osios proga koncertavo Eržvilke

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“ Vasario 16-osios proga koncertavo Eržvilke

Vakar vasario 16 dieną Eržvilko kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas ir iškilminga apdovanojimų ceremonija „Eržvilko spindulys“. Renginyje dalyvavo garbūs svečiai, skambėjo nuoširdūs sveikinimo žodžiai. Šventės metu visiems susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo atlikėja Vilma Gudauskienė ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo „Sūkurėlis“ (vad. Kristė Donauskienė) šokėjai.
Šokėjai džiaugiasi galėję būti šio gražaus Vasario 16-osios renginio dalimi ir šią ypatingą dieną švęsti su šokiu.

Gražiais renginiais mieste paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Gražiais renginiais mieste paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – jurbarkiečiai vakar minėjo gražiais renginiais, kurie vyko visame mieste. Anksti ryte šventinė diena prasidėjo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija prie Jurbarko vandens bokšto. Vėliavą kėlė Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko Petro Paulaičio 701-osios kuopos šauliai. Vėliau Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Šv. Mišios už Tėvynę. Lygiai 11 val. prie Jurbarko Vytauto Didžiojo paminklo nuskambėjo Lietuvos himnas, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, prisiekė nauji Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko Petro Paulaičio 701-osios kuopos šauliai bei apdovanoti nusipelniusieji. Vėliau prasidėjo tradicinis XIX sveikatingumo bėgimas miesto gatvėmis, kuriame dalyvavo ypač gausus būrys sportininkų.

Kapelos „Santaka“ melodijos skambėjo Klausučių kultūros centre

Kapelos „Santaka“ melodijos skambėjo Klausučių kultūros centre

Vasario 15 d., Klausučių kultūros centre vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Klausučių scenoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga surengtoje šventėje koncertavo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis), Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos etninės kultūros būrelis „Upelė“ (vad. V. Baltutienė) ir Klausučių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Ulytėlė“ (vad. D. Baltrušaitienė). Kapela „Santaka“, kaip ir kiti kolektyvai renginio metu dovanojo susirinkusiems žiūrovams savo nuotaikingą pasirodymą. Jurbarko muzikantai džiaugiasi galėję būti Vasario 16-osios renginio dalimi ir šią ypatingą dieną švęsti su muzika.

Moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ Vasario 16-osios proga koncertavo Juodaičiuose

Moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ Vasario 16-osios proga koncertavo Juodaičiuose

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblio „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) dainininkės vasario 15 d., pasipuošusios šypsenomis vyko į Klausučių kultūros centro Juodaičių skyrių, kur vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“ renginio metu dovanojo žiūrovams savo šventinį koncertą. Dainininkės džiaugėsi, kad galėjo būti šio gražaus Vasario 16-osios renginio dalimi.

Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ spektaklis – Vadžgirio bendruomenei

Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ spektaklis – Vadžgirio bendruomenei

Vasario 15 d. Vadžgirio kultūros namuose vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventiniame renginyje dalyvauti buvo pakviesti Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatro (vad. Loreta Zdanavičienė) aktoriai. Susirinkusiems vadžgiriečiams buvo parodytas nuotaikingas ir žiūrovų pamėgtas spektaklis „Išsvajota sekretorė“ pagal J. Skinkį. Bendruomenės nariai dėkojo girdžiškiams už gerą nuotaiką, gražų spektaklį ir sutvirtintą draugystę.

Folkloro grupės „Imsrė“ dainos skambėjo Sudargo bendruomenei

Folkloro grupės „Imsrė“ dainos skambėjo Sudargo bendruomenei

Vasario 15 d., Sudargo bendruomenės namuose vyko lietuviškų dainų ir šokių vakaronė „Dainuoju Lietuvą“. Šventės metu visiems susirinkusiems gerą nuotaiką savo atliekamomis dainomis, rateliais, šokiais ir tautinio kostiumo pristatymu skleidė Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. Birutė Bartkutė).
Bendruomenės nariai dėkojo folkloro grupei už gerą nuotaiką, gražią programą ir sutvirtintą draugystę, o dainininkės džiaugiasi galėjusios prisidėti prie visiems svarbios šventės.

Liaudiška kapela „Mituva“ koncertavo Griškabūdyje

Liaudiška kapela „Mituva“ koncertavo Griškabūdyje

Vasario 16 d., Griškabūdžio kultūros salėje vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Lietuva, būk per amžius laisva!“. Griškabūdžio scenoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga surengtoje šventėje koncertavo Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė), Kauno rajono Ramučių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Zversa“, Griškabūdžio padalinio folkloro ansamblis „Nova“. Kapela „Mituva“, kaip ir kiti kolektyvai renginio metu dovanojo susirinkusiems žiūrovams savo nuotaikingą pasirodymą. Jurbarko muzikantai džiaugiasi galėję būti Vasario 16-osios renginio dalimi.